Magdalena Jetelová, ze série ORTUNG, Lightbox 150 x 200 x 5 cm, 2017
Prodej Menu jaroslavkrbusek@gmail.com

Magdalena Jetelová se narodila v roce 1946 v Semilech. V letech 1965 až 1967 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve studiích pokračovala v letech 1967 až 1968 na Accademia di Brera v Miláně a po návratu v letech 1968 až 1971 opět na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1985 odešla do Spolkové republiky Německo. Od roku 1988 byla hostující profesorkou na AVU v Mnichově a od roku 1990 profesorkou na Státní umělecké akademii v Düsseldorfu. Je čestnou členkou Akademie umění v Berlíně. V současné době je profesorkou na akademii v Mnichově. Magdalena Jetelová uspořádala velké množství samostatných výstav a zúčastnila se mnoha důležitých skupinových výstav po celém světě. Vytvořila náročné prostorové instalace v mnoha prestižních muzeích v Evropě, Spojených státech, Japonsku a několika dalších státech Asie. Získala celou řadu prestižních cen, např. Jill Watson Awards – Pittsburgh, Robert Jacobsen Prise, Maxe Lütze Prise – Stuttgart, Glockengasse Prise, Kulturpreis Eftkreis, Lovis Corinth Preis. Magdalena Jetelová se po odchodu do Německa stala jednou z nejrespektovanějších českých umělkyň. Mimo jiné je autorkou velké dřevěné židle postavené na vltavské kamenné hrázi před Museem Kampa. Roku 1982 stála v menší verzi na schodišti Uměleckoprůmyslového muzea při příležitosti výstavy Židle. Tam také na sebe sochařka poprvé výrazněji upozornila. Magdalena Jetelová je umělkyní, která se dokázala prosadit i ve světovém kontextu, tak jako málokterý z jejích českých kolegů. Nabízená kresba Magdaleny Jetelové je jednou z mnoha, které si můžete prohlédnout a případně koupit v depozitáři GJK. Najdete tam kresby cenově přístupné o velikosti A4 až po kouřové kresby a malby na velkých ručních papírech 100 x 120 cm v dokonalých kazetách.

Zpět